سرخط خبرهای سازمان

بیانیه سازمان عدالت و آزادی در آستانه ٢٢ بهمن و چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب

به ‌نام خدا

💢  در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی پنجم انقلاب اسلامی ایران، نگاهی دوباره به راه پرفراز و نشیب ملت صبور، نجیب و آرمان‌خواه ایران در چهاردهۀ گذشته و بررسی میزان انطباق شرایط امروز با اهداف و آرمان‌های سال ۵٧، برای تمام نهادهای سیاسی و ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی ضرورت دارد.

💢  انقلابی که در سال ۵٧ با ارادۀ ملت و رهبری داهیانۀ امام عظیم‌الشأن(ره) رقم خورد، انقلابی بود با هدف سلبیِ مقابله با استبداد و استکبار، و آرمان ایجابیِ استقلال، آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت، که در قانون اساسی برآمده از آن  و در ساختار «جمهوری اسلامی ایران» تبلور یافت.

💢  رهبر فقید انقلاب اسلامی(ره) در جایگاه سیاستمداری برجسته، مرجعی عالی‌رتبه و رهبری فرهمند، با شناخت و اشرافی که از اندیشه‌ی حکومت‌داری مدرن داشت، گفتمانی وحدت‌ساز را از نوفل لوشاتو با در کنار هم نهادن و آشتی‌دادن اسلام، ایران، حقوق بشر، دموکراسی، توسعه و مدرنیته، تئوریزه و در چارچوب جمهوری اسلامی ایران به جهان معرفی کرد. او نه در چارچوب اسلام سنتیِ بریده از سیاست و حکومت متوقف ماند، نه مغلوب ناسیونالیسم ارتجاعی پهلوی گردید و نه لائیسیته ضد دیانت را برتابید.

💢  در جمهوری اسلامیِ مورد توافق ملت و رهبر انقلاب، جمهوریتی همچون سایر جمهوری‌ها به رسمیت شناخته شد و اسلام به‌منزلۀ صفت نظام -و نه قیدی برای تحدید و تهدید مبانی جمهوریت و حقوق انسانی و شهروندی ملت- در کنار جمهوریت نشست.

💢  این نظام حقوقی در قانون اساسی مدون تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران» با رأی ملت مشروعیت یافت و اصل اساسیِ حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و لزوم ابتنای تمام ساختارهای نظام بر رأی مردم و منافع ملی، بر تارک این میثاق ملی نشست.

💢  با این حال،‌ در طول زمان اندیشه‌ها و رفتارهایی در بخش‌هایی از حاکمیت و شماری از مقامات جمهوری اسلامی نفوذ کرد و گاه نهادینه شد که هیچ نسبتی با گفتمان شفاف تبیین‌شده از سوی رهبر انقلاب در نوفل‌شاتو و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی نداشت.

💢  برخی از تئورسین‌ها که از همان ابتدا مخالف نهضت انقلابی مردم ایران بودند و شماری از جریان‌های سیاسی و دینی ارتجاعی که از اساس باوری به جمهوریت و نقش اساسی رأی مردم نداشتند، با پراکندن این شبهه که گفتمان نوفل لوشاتو یا همان گفتمان مورد توافق ملت و رهبر انقلاب، به ‌منظور اسکات خصم و از باب جدل بوده است، کمر به هدم جمهوریت، و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی و استحالۀ تدریجی مسیر انقلاب به سمت نوعی استبداد دینی بستند.

 💢  از دیگر سو، فشارها، توطئه‌ها و قلدرمآبی قدرت‌های بزرگ جهانی در کنار بی‌تدبیری‌ها، ندانم‌کاری‌ها، تنگ نظری‌ها و فقدان دانش در میان شماری از مدیران نظام در چهل سال گذشته، مسیر حرکت نظام برآمده از انقلاب را به‌ نقطه‌ای رسانده است که امروز کشور با حجم بزرگی از بحران‌ها، مسائل،‌ دشواری‌ها،‌ نابسامانی‌ها و کمبودهای جدی روبه‌رو است و میزان نارضایتی از وضع موجود در میان اقشار مختلف اجتماعی به مرزهای هشدار نزدیک می‌شود.

💢  سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به عنوان تشکلی اصلاح‌طلب و ملتزم به آرمان‌های انقلاب اسلامی، زدایش اندیشه‌های ناسازگار با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، بازگشت به گفتمان اصیل انقلاب که در بیانات امام خمینی(ره) در نوفل‌ لوشاتو و در روزهای نخست پیروزی و پیش از آغاز درگیری های داخلی و جنگ تحمیلی، تبلور یافت، التزام به قانون اساسی،‌ در پیش گرفتن سیاست انسجام و آشتی ملی و بهره‌مندی از دانش،‌ تجربه و مشورت تمام دلسوزان مردم و انقلاب در مدیریت کشور و حذف نظارت استصوابی به عنوان بزرگترین مانع تحقق جمهوریت نظام را تنها راه گذر از مسائل و بحران‌های دهۀ پنجم انقلاب می‌داند و به‌جد معتقد است نظام جمهوری اسلامی به‌رغم تمام تنگناهایی که با آن روبه‌روست از این ظرفیت برخورد است که با اتکا به نیروهای درونی و بدون نیاز به دست‌درازی‌های خارجی، از این مرحله به‌سلامت عبور کند…

💢  عبور از ایدئولوژی‌های توطئه انگار، توسعه طلبانه، ماجراجو و خشونت پرور مخالف با منافع ملی، و روی آوردن به راهبرد تحقق کامل حقوق بشر و شهروندی، قرائت رحمانی، عقلانی و انسانی از مبانی اسلام و برگزاری انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه، رعایت کامل حقوق اقلیتها، مخالفان و دگراندیشان، به رسمیت شناختن حق آزادی بیان، انتقاد، اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز و تضمین فعالیت آزادانه احزاب و تشکلهای مردم نهاد، استقلال واقعی و بی طرفی قوه قضاییه و نهادهای حل منازعه، عدم دخالت نظامیان در سیاست و دسته بندی‌های سیاسی و جناحی، و رعایت کرامت شهروندان، می‌تواند و می‌باید به رویکرد غالب جمهوری اسلامی در دهه‌ی پنجم تبدیل شود.

 💢 پیوند اقتدارگرایی و پوپولیسم در دهه‌ی چهارم انقلاب، علاوه بر به مخاطره افکندن ثبات سیاسی، تضعیف جایگاه بین المللی، اقتصاد و فرهنگ کشور، ناکارآمدی الگوهای بدلی به جای کانونی شدن حق حاکمیت ملت و جمهوریت را برملا ساخته است.

💢 جمهوری اسلامی در مواجهه با ساختار و مختصات جدید حاکم بر نظم بین الملل، به روزآمدسازی راهبردها و دکترین امنیت‌ساز با محوریت مصالح ملی، نیازی مبرم دارد. نمی‌توان با نسخه‌های کهنه با تهدیدات جدید مواجه شد و بدون فهم این مهم، مشکلات و معضلات روزبه‌روز فزونی می‌یابند.

💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی معتقد است که از نقطه‌ی عزیمت ایران و مصالح و منافع ملی و با الهام از اصول انقلاب اسلامی و با مشارکت همه‌ی ایرانیان و شنیدن صدای همه شهروندان می‌توان طرحی نو در انداخت و راهی نو به‌ سوی اعتلا و پیشرفت گشود.

💢 در آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب اسلامی،‌ برماست که مصلحت نظام را همان مصلحت ملت و منافع کشور بدانیم، ظرفیت‌های گوناگون وحدت‌ساز را به صحنه بیاوریم، انتقادها را بشنویم، منتقدان و مخالفان را به رسمیت بشناسیم و باور کنیم که راه غلبه بر مشکلات فراروری کشور تقویت وحدت و انسجام ملی، گفتگوی ملی در سطوح مختلف و عبور از بلندپروازی‌ها و ماجراجویی‌های غیرمنطقی، تضمین‌ منافع و مصالح ملی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های همه احزاب و جریان‌های سیاسی مسالمت‌جو و ایران‌دوست، تلاش صادقانه مسئولان برای تحقق توسعه پایدار و رفع فقر و فساد و تبعیض در همه اشکال آن، تامین زندگی شرافتمندانه برای همه شهروندان و تضمین کامل حقوق بشر و اقلیتها و در یک کلام تحقق شعار بلند و تابناک “ایران برای همه ایرانیان” است.

💢 ما با تأکید دوباره بر مشی اصلاح‌طلبی‌، و با مرزبندی با هرگونه براندازی و خشونت، معتقدیم که القای شکست اصلاحات از سوی بخش‌هایی از حاکمیت، نتیجه‌ای جز گام‌نهادن در مسیر خواسته‌های ایران‌ستیزان براندازی‌خواه ندارد.

💢 ما به‌عنوان یک تشکل اصلاح‌طلب، حضور برسازنده و مؤسس ملت در تمام زمینه‌ها و سطوح را باطل السحر نقشه‌های شوم دشمنان و بدخواهان ایران عزیز و تلاش برای انحراف مطالبات ملی و ناامیدسازی ملت را پروژه‌ای خطرناک و تئوریزه‌شده توسط دشمنان بیرونی با مدد برخی دوستان نادان و خودی‌های خودمحور، تنگ‌نظر و جزم‌اندیش می‌دانیم.

💢 همراهی با گفتمان تحریم، دمیدن بر شکاف ملت و حاکمیت و دادن دست دوستی به بدنام‌ترین و رسواترین حاکمان امریکایی و عربی ازیک‌سو، و ناکارآمدی، فساد مالی و اداری، خیال پردازی، ناواقع‌گرایی، تنگ‌نظری و… ازسوی‌دیگر، ریشه‌های مقوم و برپادارنده‌ی پروژه‌ی ناامیدسازی‌اند.

💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی،‌ در طلیعۀ پنجمین دهۀ انقلاب،‌ به‌رغم نگرانی جدی از تهدیدات خارجی و داخلی و تنگناهای جدی پیش‌رو، با اعلام وفاداری مجدد به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، چراغ امید را در چشم‌انداز این ملک و بوم،‌ همچنان روشن می‌بیند و ایمان دارد که صبر،‌ همت و هوشمندی ملت در کنار شفقت،‌ خردمندی و پاک‌دستی حاکمیت همچنان می‌تواند به‌نحوی معجزه‌آسا گره‌ها را باز و مسیر را هموار نماید.

💢 اعضای این سازمان، در روز ٢٢ بهمن‌ماه در کنار اقشار دیگر ملت در راه‌پیمایی این روز حضور خواهند یافت و بانگ استقلال،‌ آزادی،‌ جمهوری اسلامی و نفی سلطه‌گری، استکبار و جباریت را بار دیگر سر خواهند داد و بر پیمان استوار خویش با ملت و منافع ملی تاکیدی دوباره خواهند نهاد.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا