سرخط خبرهای سازمان

هدیه امام به مسلمانان, محمدرضا بزمشاهی

در یک تحلیل کلی از عملکرد امام خمینی پس از گذشت نزدیک به سه دهه از درگذشت ایشان شاید بتوان عمده ترین نقش ایشان را باز‌گرداندن عزت مسلمانان نامید دانست. این کارکردی است که امام را از سایر فقها و علمای هم‌عصرش متفاوت میکند . اما تحلیل این مسئله به سادگی نیست در دو قرن اخیر افراد زیادی متوجه انحطاط جامعه اسلامی شده و سعی در احیای عظمت مسلمانان داشته اند.

اکثر این افراد که از فرقه های مختلف اسلامی بوده اند و راه احیای عظمت مسلمانان را در کلمه بازگشت به گذشته اسلام دانسته اند. راه آنان در بهترین حالت به سلفیگری و یک حرکت ارتجاعی و بنیادگرایانه منتهی شده است. نهضت هایی مانند اخوان المسلمین در بعد انقلابی آن نهایتاً به سلفیگری رسیده و بخش کمدی این حرکتها در وهابیت متجلی شده است.

اما آنچه امام خمینی را از این حرکتهای انحرافی جدا کرد تإکید امام بر مبانی فکری اسلام و اصرار بر توان‌مند‌سازی اسلام در اداره امور کشور بود. این نکته ای بود که ایشان در نوشته های سالهای اخیر عمرشان بر آن تإکید فراوان داشتند و برای تحقق آن مبانی فقهی خود را هم اصلاح کردند، که البته بعضی شاگردان ایشان در فهم آن دچار مشکل شدند و بر همان مبانی سابق اصرار می ورزیدند . تعبیر ولایت مطلقه فقیه هم در این راستا مطرح شد و به معنای اختیار دولت اسلامی در تمامی امور لازم برای اداره کشور است. متإسفانه امروزه دو گروه با دو انگیزه متفاوت ولایت مطلقه فقیه را به معنای دیکتاتوری و غیر پاسخگو بودن حاکم نظام اسلامی بیان میکنند . مطالعه متونی که منجر به بیان تعبیر ولایت مطلقه فقیه شد نشان میدهد که این استنتاج با آنچه امام نوشته است سنخیتی ندارد.

آنچه امام خمینی به عنوان اسلام ناب محمدی از آن یاد میکرد نه اسلام سلفی و واپسگرا بلکه اسلامی پویا و توانا در اداره جهان امروزی است. از دیدگاه امام قرائت
واپسگرایانه از اسلام مطلوب دشمنان و بدخواهان این دین است که با آن بتوانند حملات تخریبی بیشتری به اصل اسلام داشته باشند و از این رو این قرائت را اسلام آمریکائی
می نامید.

آنچه برای امروز ما لازم است دانستن سیره رهبر کبیر انقلاب است دخالت دین در حکومت، ستیز با تحجر، تقدم امنیت ملی و حفظ نظام اسلامی بر مصالح سایر کشورها و
ملتها و نقش مردم در اداره کشور بخشهائی از سیره عملی و نظری امام است. سیره ای که در بخشهای مختلف و گوناگون میتواند با گذشت زمان رهنمون ما باشد وقتی سیره
امام را بشناسیم در ظاهر الفاظ نمی‌مانیم و میتوانیم امروز هم از مبانی اندیشه های ایشان بهره مند شویم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا