سرخط خبرهای سازمان

معرفی کتاب: “پرسه‌زنی و زندگی روزمره‌ی ایرانی”| عباس کاظمی

عنوان:پرسه‌زنی و زندگی روزمره‌ی ایرانی

نویسنده: عباس کاظمی

سال نشر: ۱۳۸۸

ناشر: آشیان

به معرفی و پیشنهاد: دکتر الهام فخاری

این کتاب در ۱۵۴ صفحه، دربردارنده‌ی پیش‌گفتار، مقدمه و شش گفتار پروبلماتیک زندگی روزمره، مصرف فرهنگی، پرسه‌زنی به مثابه مصرف مراکز خرید، روش‌شناسی، مونوگرافی مراکز خرید در تهران، و اقلیت‌های فرهنگی در مراکز خرید تهراناست که نخستین بار در سال ۱۳۸۸ به بهای ۳۰۰۰ تومان و در شمار ۱۱۰۰ نسخه چاپ شده است.

نویسنده در پیش‌گفتار با یادکرد از کمک و ایده‌پردازی دیگران از آن‌ها سپاس‌گزاری کرده و در مقدمه به مساله، چرایی پرداختن به این مساله و موقعیت آن پرداخته است. با توجه به این که مراکز خرید را نماد مدرنیته در ایران انگار کرده است، به نقش بنیادی مصرفاشاره می‌کند. در این چرخه و فضاهای تولید و مصرف کالا، ابزار، و فضا معناهای اجتماعی، تجربه‌ی زندگی روزمره و رویارویی با آفرینندگی امر نو را می‌سازند. نویسنده به سه‌گانه‌ی نظری زندگی روزمره، مصرف و پرسه‌زنی پرداخته تا بتواند چارچوب روشن‌تری پیش روی خواننده بگذارد. به باور او برجسته‌ترین مفهوم این نوشته زندگی روزمرهاست که در پیوند با روان‌کاوی، جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی توضیح داده شده است. درباره‌ی زندگی روزمره دو مفهوم قدرت و مقاومت مورد تاکید قرار گرفته‌اند. مفهوم برجسته دیگر مصرفاست که از طریق آن زندگی روزمره در اختیار قدرت قرار می‌گیرد. مصرف در پیوند با بیگانگی تحلیل شده و به استناد نظریه‌های گوناگون در این باره بحث صورت پذیرفته است. درباره‌ی مرکزهای خرید ایرانی گفته شده که جامعه پاساژرو بررسی شده و این جامعه به دو دسته‌ی خریداران و مصرف‌کنندگان دسته‌بندی شده است. راهبرد دسته‌ی نخست با راهبرد(ستراتژی) مرکز خرید هم‌خوان و راهبرد دسته‌ی دوم بهره‌مندی تاکتیکی است که ضدراهبرد تحلیل می‌شود. در این نوشتار به تعریف و توصیف پرسه‌زنپرداخته شده و تاریخ بررسی این مفهوم بازخوانی شده است.

در گفتارهای یک تا سه مفهوم‌های سه‌گانه تعریف، توصیف و تبیین شده، مستند و مستدل روایی‌سنجی شده‌اند. در این راستا به نظریه‌های روان‌کاوی، روان‌شناسی و جامعه شناسی اشاره شده است. در گفتار چهارم روش‌شناسی کار گزارش شده است. نویسنده با اشاره به کاستی‌های پژوهش‌های پیشین، روش کار خود را چندگانه‌ی کیفی در چند سطح و با بررسی چهار مرکز خرید بزرگ متناسب با ویژگی‌های پرسه‌زنی ایرانی بیان کرده است.روش‌های داده‌گیری در سطح‌های گوناگون کار متفاوت و دربردارنده‌ی مشاهده و مصاحبه، اتنوگرافی، مشاهده و گفت و گو و بحث گروهی بوده است. از سطح رویه‌نگری و نفوذ، تا گفتگو برای یافتن راهی به جمع تا سطح ژرف بحث گروهی مفصل و با یادکرد خرده‌داده‌ها انجام شده است.یافته‌ها در گفتار پنجم و ششم گزارش شده‌اند. در گفتار پنجم به ویژگی‌های مرکزهای خرید و در گفتار ششم مردم در مرکزهای خرید، دربردارنده‌ی زنان پاساژرو، نوجوانان خطاکار، فقرا و جنوب‌شهری‌ها، و بازنشستگان توصیف و تحلیل شده‌اند. این نوشته با کتابشناسی به پایان رسیده است.

پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانییک گزارش پژوهشی در چارچوب سه مفهوم بنیادی است. این نوشته برخاسته از داده‌های ایرانی و با پرداختی میان‌رشته‌ای سازماندهی شده است. ازاین‌رو می‌تواند رهیافت‌هایی نو و آموزنده برای شناخت درست‌تر از زندگی شهری ایرانی فراهم سازد. با این همه ساختار نوشته بیش‌تر گزارش پژوهشی است و می‌توانست با ویرایش و بازنویسی یکپارچگی یک کتاب را داشته باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا