سرخط خبرهای سازمان

لیست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور

لیست امید اصفهان ( مورد حمایت سید محمد خاتمی )

لیست امید خبرگان اصفهان ( مورد حمایت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی)

فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان شرقی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مسعودپزشکیانعلی اصغر الموسویحجت الاسلام عباس عباس زادهدکتر محمد رضا اسلامی

شهاب الدین بی مقدار

زهرا ساعی

تبریز ××××

×

×

۲ غفار اسماعیلی هشترود ×
۳ بیت الله عبدالهی اهر وهریس ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد کلیبر ×
۵ شورچیمحمد حسین بهبودی میانه ××
۶ نصیر پور سراب ×
۷ کریم شافعی مرند و جلفا ×
۸ غلام رضا نوری بستان آباد ×
۹ متعاقباً اعلام خواهد شد بناب
۱۰ متعاقباً اعلام خواهد شد شبستر
۱۱ متعاقباً اعلام خواهد شد مراغه و عجب شیر
۱۲ متعاقباً اعلام خواهد شد ملکان
۱۳ متعاقباً اعلام خواهد شد ورزقان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان آذربایجان غربی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ امین محمدی خوی ×
۲ عبدالکریم حسینی زاده نقده واشنویه ×
۳ عین الله شریف پور ماکو و پل دشت ×
۴ مریم مسرتصمد یگانه میاندوآب ××
۵ الهه سرشارهادی بهادریمجبد میلان ارومیه  ×
۶ قسیم عثمانی بوکان ×
۷ متعاقباً اعلام خواهد شد پیرانشهر و سردشت
۸ متعاقباً اعلام خواهد شد سلماس
۹ متعاقباً اعلام خواهد شد مهاباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اردبیل
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ حجت الاسلام سرداریمحمد فیضیرضا کریمی اردبیل ×××
۲ عباس جهانگیر زاده پارس آباد ×
۳ میر حمایت میر زاده گرمی ×
۴ یونس اسدی مشکین شهر ×
۵ ضرغام مقربی خلخال ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان اصفهان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مینو خالفیمسعود حمیدیآجودانیعابدی

خانم تاج الدین

اصفهان ××××

×

۲ متعاقباً اعلام خواهد شد کاشان
۳ کریمی نائین ×
۴ شریفی فریدن ×
۵ محمد حسن سورانی نجف آباد ×
۶ علی شجایی شهرضا ×
۷ محمد تقی لطفی خمینی شهر ×
۸ دکتر رمضانیان اردستان ×
۹ دکتر باغبانیان نطنز ×
۱۰ بختیار گلپایگان ×
۱۱ سید محمود حسینی شاهین شهر و میمه وبرخوار ×
۱۲ متعاقباً اعلام خواهد شد سمیرم
۱۳ رحیمی فلاورجان ×
۱۴ مزئل حسنی لنجان ×
۱۵ متعاقباً اعلام خواهد شد مبارکه
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان البرز
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ ناصر حاجیان مطلققدیر مهدوی کلیشمی کرج ××
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد ساوجبلاغ،طالقان ونظرآباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان ایلام
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر جلال میرزاییسعید لطفی ایلام ، مهران شیروان و چرداول × ×
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد دهلران،دره شهر و آبدانان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان بوشهر
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خدری بوشهر ،گناوه،دیلم ×
۲ محمد باقر سعادت دشتستان ×
۳ پاکدل دشتی وتنگستان ×
۴ بردستانی کنگان ، دیر وجم ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان تهران
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ میرزایی دماوند ×
۲ دکتر محمد قمی پاکدشت ×
۳ ضرغام ورامین ×
۴ محمودی شهریار ، قدس و ملارد ×
۵ ابراهیم نکو رباط کریم و بهارستان ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان چهار محال وبختیاری
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر علی کاظمی بابا حیدری اردل فارسان و کوهرنگ ×
۲ مهندس حمید  شفیع زاده بروجن ×
۳ دکتر اردشیر نوریان شهر کرد ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد لردگان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان جنوبی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر حمید آیتی بیرجند ×
۲ دکتر علی اسماعیلی قائن ×
۳ متعاقباً اعلام خواهد شد نهبندان
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد فردوس وسرایان وطبس
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان رضوی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مهندس حسین  امینیدکتر تقی ابراهیمی سالاریدکتر علیرضا شهریاریدکتر محمد رضا کلا ئی

مهندس نسرین یوسفی

مشهد ××××

×

۲ دکتر منصوریان گناباد ×
۳ حاتمیان درگز ×
۴ دکتر طاهر احمدی تربت حیدریه ×
۵ دکتر بنیادی کاشمر ×
۶ دکتر نگهبان سلامی خواف ×
۶ سبحانی فرراه چمنی سبزوار ××
۷ دکتر گرمابی نیشابور ×
۸ متعاقباً اعلام خواهد شد تربت جام و تایباد
۹ متعاقباً اعلام خواهد شد چناران و بینالود
۱۰ متعاقباً اعلام خواهد شد فریمان و سرخس ،احمد آباد ورضویه
۱۱ متعاقباً اعلام خواهد شد قوچان و فاروج
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خراسان شمالی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ علی قربانیعلی اکبری بجنورد ××
۲ حاتمی اسفراین ×
۳ دکتر قربانعلی اسدی شیروان ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان خوزستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر ساریمهندس کاظمی نسب (الباجی)دکتر یوسفی اهواز ×××
۲ دکتر دهدشتیخانم دکتر حمیدیمهندس فیروزی آبادان ×××
۳ جهانبخش قلاوند اندیمشک ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد ایذه و باغملک
۵ دژمان بندر ماهشهر ، امیدیه ، هندیجان ×
۶ ضرغامی بهبهان ×
۷ دکتر صالح سواری خرمشهر ×
۸ دکتر صدرا دزفول ×
۹ دکتر شمس الله بهمئی دشت آزادگان و هویزه ×
۱۰ متعاقباً اعلام خواهد شد رامهرمز ورامشیر
۱۱ هاشم خنفری شادگان ×
۱۲ سید رسول موسوی شوش ×
۱۳ متعاقباً اعلام خواهد شد شوشتر
۱۴ متعاقباً اعلام خواهد شد مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ سید افضل موسویحجت الاسلام دکتر کریم خان محمدی زنجان ××
۲ سید ابوالحسن رضوی خدابنده ×
۳ ملک حسین کریمی ماه نشان ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد ابهر و خرمدرهسلطانیه
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سمنان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر احمد همتی سمنان ×
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد گرمسار ×
۳ صادقی شاهرود ×
۴ محمد علی محتشمی دامغان ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان سیستان و بلوچستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ احمد علی کیخواهدکتر فرهاد شهرکی زابل ××
۲ دکتر غلامرضا عزیزیانعلیم یارمحمدی زاهدان ××
۳ دکتر محمد نعیم امینی فرد ایرانشهر وسرباز و دلگان ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد چهاربهار نیک شهر و کنارک
۵ امان الله کردی خاش نصرت آباد میر جاوه و کورین ×
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد سراوان و سیب سوران و زابلی
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان فارس
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ متعاقباً اعلام خواهد شد شیراز
۲ دکتر ارجمندی جهرم ×
۳ متعاقباً اعلام خواهد شد فسا
۴ دکتر رضا انصاری داراب ورزین دشت ×
۵ عابدینی اقلید ×
۶ دکتر صادقی پور آباده ،بوانات و خرم بید ×
۷ کورش کرم پور فیروز آباد وفراشبند ×
۸ دکتر محمد صادق کشفی نژاد نی ریز و استهبان ×
۹ گودرزی نور آباد و ممسنی ×
۱۰ محسن علوی لامردومهر ×
۱۱ متعاقباً اعلام خواهد شد سروستان و کوار و کربال
۱۲ متعاقباً اعلام خواهد شد کازرون
۱۳ متعاقباً اعلام خواهد شد لارستان
۱۴ متعاقباً اعلام خواهد شد مرودشت وپاسارگاد و ارسنجان
۱۵ متعاقباً اعلام خواهد شد سپیدان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قزوین
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ سیده حمیده زر آبادی قزوین، البرز ،آبیک ×
۲ روح الله بابایی صالح بوئین زهرا  وآوج ×
۳ بهمن طاهر خانی تاکستان ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان قم
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکتر علی اردشیر لاریجانیحجت الاسلام و المسلمین علی بنائیشادنوش قم ×××
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کردستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ متعاقباً اعلام خواهد شد قروه
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد مریوان
۳ متعاقباً اعلام خواهد شد سنندج دیوان دره و کامیاران
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد بیجار
۵ متعاقباً اعلام خواهد شد سقز وبانه
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمانشاه
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ محمد حسین خوش اقبال سنقر ×
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد کنگاور ×
۳ سید سعید حیدری طیباحمد صفریبهروز خسروی کرمانشاه ×××
۴ علی صابری اسلام آباد غرب و دالاهو ×
۵ متعاقباً اعلام خواهد شد پاوه وجوان رود ثلاث باباجانی وروانسر
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد قصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کرمان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ خانم دکتر زهره سالاریغلام عباس نوذری کرمان ××
۲ دکتر حسین امیری زرند ×
۳ علی برز بختیاری بافت ×
۴ دکتر حمزه ای کهنوج ×
۵ نیکزادی بم ×
۶ دکتر اعظمی جیرفت ×
۷ علی اسدی شهر باباک ×
۸ محمدی انارکی رفسنجان ×
۹ متعاقباً اعلام خواهد شد سیرجان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ محمد بهرامی بویر احمد و دنا ×
۲ دکتر کامرانی کهکیلویه ×
۳ غلام رضا تاجگردون گچساران ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گلستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ دکترنور محمد تربتی نژادمهندس عبدالغفار  رادمهر گرگان ××
۲ مهندس کوهساری رامیان  وآزاد شهر ×
۳ متعاقباً اعلام خواهد شد علی آباد کتول
۴ رامین نور قلی پور کرد کوی ، ترکمن گمیشان و بندر گز ×
۵ قره چه طیار گنبد کاووس ×
۶ دکتر شه مرادی مینو دشت ،گالیکش کلاله و مراوه تپه ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان گیلان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ جعفرزادهواحدیدکتر حسنی رشت ×××
۲ مهدی افتخاری فومن ×
۳ یوسفی تالش ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد آستارا
۵ قربانی آستانه اشرفیه ×
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد بندر انزلی
۷ متعاقباً اعلام خواهد شد رودبار
۸ متعاقباً اعلام خواهد شد رودسر و املش
۹ متعاقباً اعلام خواهد شد صومعه سرا
۱۰ ندیمی لاهیجان و سیاهکل ×
۱۱ متعاقباً اعلام خواهد شد لنگرود
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان لرستان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ سید محمد خان بیرانوندیبهزاد مومنی مقدم خرم آباد ××
۲ دکتر چراغی پل دختر ×
۳ دکتر ابوالفتحیدکتر روح بخشیان بروجرد ××
۴ داراب گنجی الیگودرز ×
۵ متعاقباً اعلام خواهد شد دلفان و سلسله
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد درود و ازنا
۷ متعاقباً اعلام خواهد شد کوهدشت
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مازندران
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ یوسف نژاددامادی ساری ××
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد بهشهر و نکا
۳ عباس یزدانی محمود آباد و نور ×
۴ دکتر شریعت نژاد رامسر و تنکابن ×
۵ دکتر علی نجفیدکترقاسم زاده بابل ××
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد قائم شهر ×
۷ دکتر احمد خضرایی آمل ×
۸ رضوان هاشم ورزی بابلسر و فریدونکنار ×
۹ دکتر حمزه علی ریاحی نوشهر و چالوس ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ داوود نعیمیسید مهدی مقدسی اراک کمیجان و خنداب ××
۲ مهندس علی ابراهیمی شازند ×
۳ دکتر مطلبی خمین ×
۴ متعاقباً اعلام خواهد شد تفرش و آشتیان
۵ متعاقباً اعلام خواهد شد ساوه و زرندیه
۶ متعاقباً اعلام خواهد شد محلات و دلیجان
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان هرمزگان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ مصطفی ذوالقدر میناب ، رودان جاسک و سیریک ×
۲ متعاقباً اعلام خواهد شد بندر عباس،قشم ،      ابو موسی ،حاجی آباد خمیر
۳ خالد زمزم نژاد لنگه و بستک و پارسیان و کیش ×
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان همدان
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ اسدیحسنی حلم همدان ××
۲ محمد کاظمیدکتر علیرضا امامی ملایر ××
۳ مفتح تویسرکان ×
۴ علی یعغوبی بهار و کبودرآهنگ ×
۵ حسن لطفی رزن ×
۶ دکترسلگی نهاوند ×
۷ متعاقباً اعلام خواهد شد اسد آباد
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های  انتخابیه استان یزد
ردیف نام و نام خانوادگی نام حوزه انتخابیه نامزد های مندرج در لیست نامزد های مورد حمایت
۱ سید ابولفضل موسوی بیوکی یزد ×
۲ تابش اردکان ×
۳ دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی میبد ×
۴ دکتر علیرضا زارع بیدکی مهریز و بافق و…. ابرکوه و خاتم ×

 

 

 

«آذر بایجان شرقی»

محمد تقی پور محمدی

محمد فیضی

هاشم هاشم زاده هریسی

علی ملکوتی

«آذر بایجان غربی»

منصور مظاهری کرونی

 

«اردبیل»

سید حسن آملی کلخورانی

میر فخرالدین ننه کران

 

«اصفهان»

حسن آقا شریعتی نیاسر

سید یوسف طباطبایی نژاد

مرتضی مقتدایی

عبد الرسول قاسمی کیانی

اصغر متین پور

 

«البرز»

صادق رزاقی

محسن کازرونی

 

«بوشهر»

سید هاشمی حسینی بوشهری

 

«چهار محال و بختیاری»

رضا مختاری اسفیدواجانی

«خراسان جنوبی»

محمد ابراهیم ربانی مهمویی

 

«خراسان رضوی»

حسن عالمی

علی محمدی خراسانی

سید احمد حسینی خراسانی

محمد هادی عبد خدایی

سید محمد مدنی بجستانی

 

«خراسان شمالی»

علی محمدی

 

«خوزستان»

محمد حسین احدی

سید علی شفیعی

سید محمد علی موسوی جزایری

 

«زنجان»

اسماعیل نوری

 

«سیستان بلوچستان»

علی احمد سلامی

عباسعلی سلیمانی

 

«فارس»

احمد بهشتی

سید علی اصغر دستغیب

علی شیخ موحد

علی عدالت

سید محمد فقیه

 

«قزوین»

مجید تلخ آبی

 

«کردستان»

عبدالرحمان خدائی

فائق رستمی

 

«کرمان»

امان الله علیمرادی بردسیری

سید جلیل صدر طباطبایی

محمد بهرامی خوشکار

 

«کرمانشاه»

امان الله نریمانی

محمود محمدی عراقی

 

«کهکیلویه و بویر احمد»

سید شریف الدین ملک حسینی

 

«گلستان»

سید کاظم نورمفیدی

عبدالهادی مرتضوی شاهرودی

 

«گیلان»

رضا رمضانی

زین الدین قربانی

سید علی حسینی اشکوری

سید محمد صادق علم الهدی

 

«لرستان»

سید محمد تقی شاهرخی

احمد مبلغی

 

«مازندران»

نورالله طبرسی

سید صادق پیشنمازی

سید رحیم توکل

محمد حسین گلی شیردار

 

«مرکزی»

احمد محسنی گرگانی

سید جواد موسوی

 

«هرمزگان»

غلامعلی نعیم آبادی

 

«همدان»

علی رازینی

غیاث الدین طه محمدی

 

«یزد»

ابوالقاسم وافی

 

*لیست کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت در  استان های تهران، ایلام، سمنان و قم متعاقبا از طریق پایگاه اطلاع رسانی گام دوم اعلام خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا