سرخط خبرهای سازمان

روزنوشتهای «محمدعلی فروغی» از سفر کنفرانس صلح پاریس منتشر شد

بوی باران| یادداشتهای روزانۀ محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس (دسامبر ۱۹۱۸- اوت ۱۹۲۰)، به خواستاری ایرج افشار، به کوشش محمد افشین‌وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران، گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار و انتشارات سخن ، ۱۳۹۴، ۶۴۰ ص + ۹۶ ص عکس، قیمت ۶۵۰۰۰ تومان.
یکی از منابع اصلی و دست اوّل مطالعۀ تاریخ، خاطرات رجال مؤثر سیاسی است و یادداشت روزانه بی‌شک اطمینان‌بخش‌ترین نوع خاطره‌نویسی است. کتاب حاضر یادداشتهای روزانۀ محمدعلی فروغی ذکاءالملک (۱۲۵۶- آذر ۱۳۲۱) از بزرگترین رجال روشنفکر و عملگرای برجستۀ ایران است.

این یادداشتها از ایامی است که ذکاءالملک به سمت رئیس دیوان عالی تمیز در جزو هیئت اعزامی ایران برای راهیابی به کنفرانس صلح عازم پاریس شد. او در طول تقریباً دو سال (۱۷ دسامبر ۱۹۱۸ تا ۱۱ اوت ۱۹۲۰/ ۲۵ آذر ۱۲۹۷ تا ۲۰ مرداد ۱۲۹۹) اخبار و وقایع هر روز را یادداشت کرده و چون خود در مسیر جریانها بوده و به جزئیات بسیاری ورود داشته، یادداشتهایش دربرگیرندۀ نکته‌های تازه و ناگفتۀ فراوان دربارۀ علل ناکامی ایران در راهیابی به کنفرانس صلح، داخل شدن ایران در مجمع ملل، روابط انگلیسها با وثوق‌الدوله، قرارداد نهم اوت ۱۹۱۹ و بعضی از رجال سیاسی ایران در آن روزگار است. جز این، چنانکه انتظار می‌رود، یادداشتهای فروغی حاوی فواید فرهنگی و ادبی فراوانی نیز هست. این یادداشتها نزدیک به صد سال نزد خانوادۀ فروغی محفوظ بوده و اکنون به همت گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار برای نخستین بار منتشر می‌شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا